Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ryskt mynt, ursprungligen i form av en silverbarr med olika vikt och värde beroende på ursprungsorten (Novgorod eller Moskva). Från början av 1700-talet hade rubeln formen av ett präglat mynt (vanligtvis av silver, med växlande vikt och värde, i vissa fall även av guld eller koppar), i senare tid trycktes även sedlar. Rubeln var gångbar i Finland 1809–1917. Den ersatte de svenska mynten 1841.

Finsk beskrivning

rupla

Venäläinen rahayksikkö, alunperin hopeaharkko. 1700-luvulta lähtien painettu hopearaha, sittemmin myös seteli. Suomessa 1809–1917, korvasi ruotsalaisen rahan 1841.

Källor

Inga källor