Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom bankväsendet från och med 1657 benämning på depositionskonto.

Finsk beskrivning

ottotili

Talletustilistä käytetty nimitys pankkitoiminnassa vuodesta 1657 alkaen.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 10.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/