Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tvångsuttagning av soldater, hästar eller förnödenheter för krigsmaktens behov. Fram till att indelningsverket infördes togs en man från var tionde eller tjugonde gård, som mest varannan av bygdens vapenföra män.

Finsk beskrivning

pakko-otto, väenotto

Sotilaiden, hevosten tai muiden tarvikkeiden ottaminen sotaväen tarpeisiin. Ennen ruotujakolaitosta otettiin yksi mies joka kymmenenneltä tai kahdestakymmenenneltä tilalta, enintään kuitenkin joka toinen asekuntoinen mies kultakin seudulta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 185.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 580, 705.

Huhtamies, Mikko , Dyra knektersättare : avlöning av legokarlar under svensk stormaktstid , 2, årg. 85 , Helsingfors: Historiska föreningen 2000 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .