Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporärt tyskt krigsförband som insattes i operationerna i södra Finland under det finska inbördeskriget 1918. Detachementet hade sin bas i Reval och dess första enheter landsteg i Lovisa den 7 april 1918. Detachementet på närmare tretusen man leddes av överste Otto von Brandenstein och underställdes den 16 april 1918 Östersjödivisionen.

Finsk beskrivning

Osasto Brandenstein

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Detachement Brandenstein

Synonymer

Brigad Brandenstein