Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av två civila militära tjänstemän som var kronans ombud vid utskrivning av soldater. Utskrivningen skedde i närvaro av en lagman och en landshövding.

Finsk beskrivning

sotaväenottokomissaari*

toinen kruunun virallisista edustajista sotaväenotossa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 236.