Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En valutas värde i förhållande till en eller flera andra valutor.

Finsk beskrivning

vaihtokurssi (raha)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 939.