Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Form av pantsättning av växel utställd på baksidan med klausulen ”valuta till pant”, ”till säkerhet”. Utställaren inskränkte därmed växelns användning och gjorde den beroende av en huvudskuld.

Finsk beskrivning

panttaus vekselinsiirrolla

Panttaus, jossa vekseli asetettiin päävelan takuuksi ja siihen kirjattiin kääntöpuolelle merkintä ”turvaksi” tai ”valuuttaa pantiksi”.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 409.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indossament).