Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stads kista.

Finsk beskrivning

kaupunginkirstu*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal–?