Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kista som ett regemente medförde i krig. Kistan skulle från 1741 kompletteras av en apotekare och innehöll läkemedel, kirurgiska instrument och förbandsartiklar.

Finsk beskrivning

rykmentin kenttäkirstu*

Lääkkeitä sekä leikkaus- ja sidontavälineitä sisältänyt kirstu, jonka sisällöstä vastasi apteekkari.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk