Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som på 1740-talet gavs åt Daniel Ekström, som var ledamot i Vetenskapsakademien och tillverkade vetenskapliga instrument. Från 1753 var verkstaden inhyst i observatoriets källare. Formellt var Ekström dock inte underställd Vetenskapsakademien. Staten inlöste verkstaden år 1755 efter hans död. Därefter underställdes verkstaden Vetenskapsakademien.

Finsk beskrivning

matemaattisia instrumentteja valmistavien pajojen johtaja

Titteli, joka annettiin vuonna 1740 Daniel Ekströmille. Ekström oli Tiedeakatemian jäsen ja valmisti tieteellisiä instrumentteja.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .