Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1931 var en av de biträdrande stadsdirektörerna i Helsingfors direktör för sociala och undervisningsärenden.

Finsk beskrivning

sosiaali- ja opetusasioiden johtaja

Källor

Inga källor