Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman under direktören av hovekonomin.

Finsk beskrivning

taloushovimestari*

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Engelska comptroller