Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för Kungliga teatrarna. Ämbetet utsöndrades 1780 ur uppdraget att ha direktion över musiken och hovkapellet, och var också senare nära förbundet med direktion för musik och hovkapell. Under direktören fanns en andre direktör (även kallad vice direktör eller underdirektör) och sekreterare, och de bildade tillsammans Kungliga spektakeldirektionen.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisten teatterien johtaja*

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 357–358.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

direktör för Kongl. Spectaklerne (1803)
direktör för Kungliga spektaklerna
surintendence över konungens spektakler (1780)