Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefen för den avdelning vid Bergskollegium som utvecklade nya metoder och redskap för bergshantering och lantmäteri.

Finsk beskrivning

vuorikollegion teknologiaosaston johtaja

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 143.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare