Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De lägre tjänstemän under Bergskollegium som var verksamma i landets olika län.

Finsk beskrivning

vuoritoimen palveluskunta, vuoritoimen alempi virkakunta

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 143–144.