Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid kungliga stallstaten anställd person med huvudsaklig uppgift att rida in hästar.

Finsk beskrivning

ratsuttaja

hevosten ratsastamiskelposiksi kouluttamisesta vastannut henkilö

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 155 (hovstaten 1729).

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 221.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Bereiter