Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viss underordnad tjänsteman under autonoma tiden som aspirerade på högre befattning inom finska bergsstaten.

Finsk beskrivning

vuoritoimen kadetti*; kaivostoimen alempi virkamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk