Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt i Helsingfors för officerare. Verksamheten inleddes 1919, och skolan flyttade 1940 till Sandhamn. Åren 1942–1952 hette den Lantkrigsskolan. Utbildningen räckte ett och ett halvt år. År 1930 förlängdes utbildningstiden till två år. Flottans kadetter utbildades i kadettskolan före 1930 och flygvapnets kadetter till 1929.

Finsk beskrivning

Suomen Kadettikoulu

Vuonna 1919 perustettu oppilaitos upseereille. Muutti 1940 Santahaminaan. Vuosina 1942–1952 nimellä Maasotakoulu.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .