Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt för högre befäls- och stabspersonal, grundad i Helsingfors 1924. Krigshögskolan sammanslogs 1993 med Kadettskolan och bildade Försvarshögskolan.

Finsk beskrivning

Sotakorkeakoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , 8: 7.

Andra språk

Inga termer på andra språk