Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sändebud som kungör att krig brutit ut.

Finsk beskrivning

sodanairut*, sodasta tiedottava sanansaattaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/