Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överdomstol för den svenska krigsmakten. Den grundades 1791, upplöstes fyra år senare men återupprättades 1797. Krigshovrätten ersatte den avdelning av Krigskollegium som åren 1774–1791 verkat som högre instans för mål tillhörande en krigsdomstol. År 1798 bestämdes att Krigshovrätten skulle utgöra överdomstol under fredstid, medan det under krigstid skulle grundas generalkrigsrätter för armén och överrätter för flottan.

Finsk beskrivning

sotahovioikeus

Ruotsin sotaväen ylin tuomioistuin, joka perustettiin vuonna 1791, lakkautettiin neljä vuotta myöhemmin, mutta perustettiin uudelleen vuonna 1797.

Källor

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 8: 1549. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1791–1795
1797–1809 (Finland)
(i Sverige 1949 som en del av Svea hovrätt)