Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden allmän åklagare vid Krigshovrätten, som av Kgl Maj:t kunde bli förordnad till samma uppgift vid Krigsöverdomstolen. Överkrigsfiskalen var också chef för och tillsynsman över krigsfiskalerna vid de domstolar som lydde under Krigshovrätten.

Finsk beskrivning

ylisotaviskaali

Ruotsin vallan aikana yleinen syyttäjä sotahovioikeudessa. Ylisotaviskaali oli myös sotaviskaalien päällikkö sekä valvoja sotahovioikeuden alaisissa tuomioistuimissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217, 239.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 34: 34. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska ylisotaviskaali

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1791–1795
1797–1809
(i Sverige 1949)