Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt namn på Överkrigsdomstolen 5.5.1816–2.2.1831, ursprungligen en militär specialdomstol för landets tre jägarregementen som dömde enligt de svenska krigsartiklarna (1798). Den var andra instans för krigsrätterna. Domstolen kallades 1818–1821 Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska milisen och från 1819 fram till att denna domstol avskaffades1832 Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska Militären eller Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska milisen. I stället inrättades 1877 Överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket. Överkrigsdomstolen för Finska nationalmilitären bestod av (general)inspektören (divisionschefen) för de finska trupperna som ordförande, två regementsofficerare och tre för målets behandling särskilt inkallade regementskaptener. Som tjänstemän verkade en överauditör och en krigsfiskal, senare också en sekreterare.

Finsk beskrivning

Suomen armeijan ylisotatuomioistuin*

Källor

Backström, Åke , Kejserliga överkrigsdomstolen i Finland 1816–1913. I:Genos (Tidskrift utgiven av det Genealogiska samfundet i Finland) 1999: 70, s. 215–220, 237–238 , 215–220.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1819, 1820, 1821, 1831, 1832.

Andra språk

Dåtida finska (Keisarillinen) Suomen Kansallinen sotaväen Yli-sotaoikeus; Keisarillinen Suomen sotaväen Yli-sotaoikeus

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1816–(1821)–1831

Synonymer

Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska milisen
Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska milisen
Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska Militären
Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska nationalmilitären