Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för Överkrigsdomstolens ordförande 1816–1952.

Finsk beskrivning

sotaylituomari

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Andra språk

Dåtida finska sotaylituomari