Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Evangelisk-lutherskt domkapitel i S:t Petersburgs distrikt avsett för finska undersåtar och präster som arbetade i området. Det leddes av en biskop.

Finsk beskrivning

ylikonsistori*

Pietarin evankelis-luterilainen tuomiokapituli

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 25–26.

Andra språk

Inga termer på andra språk