Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rikets högsta konsistorium, överkonsistorium. Generalkonsistoriet var ett centralt ämbetsverk för svenska kyrkan som planerades 1607–1659 för att revidera kyrkolagstiftningen, övervaka biskoparna och tjänstetillsättningarna, döma i andliga mål samt inspektera akademier, skolor, hospital, barnhus och boktryckerier. Ett motsvarande konsistorium fanns i S:t Petersburg, och den ortodoxa kyrkan i Gamla Finland lydde under detta konsistorium.

Finsk beskrivning

ylikonsistori

Valtakunnan ylin konsistori, ylikonsistori, jota suunniteltiin Ruotsin kirkon keskusvirastoksi vuosina 1607–1659. Sen tehtävänä olisi ollut huolehtia kirkkolainsäädännöstä, valvoa piispoja ja virkanimityksiä, tuomita kirkollisissa kysymyksissä sekä tarkastaa akatemioita, kouluja, hospitaaleja, lastenkoteja sekä kirjapainoja. Vastaavanlainen konsistori oli olemassa Pietarissa ja Vanhan Suomen ortodoksinen kirkko kuului sen alaisuuteen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 63.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 661–662. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 907. http://runeberg.org/nf/

Parvio, Martti , Turun tuomiokapitulisääntö 1600-luvun alkupuolella , 17 , Turku: Turun historiallinen yhdistys, Turun kansallinen kirjakauppa, jakaja 1964 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin Consistorium ecclesiasticum generale, Consistorium generale