Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Geografiskt område för evangelisk-lutherskt domkapitel i Gamla Finland 1721–1811. Fredrikshamns konsistorium och Viborgs konsistorium indrogs vid återföreningen med Finland 1811 och anslöts till Borgå stift.

Finsk beskrivning

konsistoripiiri

Vanhan Suomen evankelis-luterilaisen tuomiokapitulin toimipiiri 1721–1811

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 18, 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare