Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Parvio, Martti , Turun tuomiokapitulisääntö 1600-luvun alkupuolella , 17 , Turku: Turun historiallinen yhdistys, Turun kansallinen kirjakauppa, jakaja 1964 .


G

Rikets högsta konsistorium, överkonsistorium. Generalkonsistoriet var ett centralt ämbetsverk för svenska kyrkan som planerades 1607–1659 för att revidera kyrkolagstiftningen, övervaka biskoparna och tjänstetillsättningarna, döma i andliga mål samt inspektera akademier, skolor, hospital, barnhus och boktryckerier. Ett motsvarande konsistorium fanns i S:t Petersburg, och den ortodoxa kyrkan i Gamla Finland lydde under detta konsistorium.