Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krigsrätt i första eller andra instans i Helsingfors 1816–1831 och 1836–1952. Domarna kunde överklagas till kejsaren under autonoma tiden och från 1918 till Högsta domstolen, förstärkt med två officerare. Överkrigsdomstolen avskaffades 1952 varvid uppgifterna överfördes till hovrätten i Helsingfors. Under svenska tiden kallades domstolen Generalkrigsrätten.

Finsk beskrivning

Keisarillinen Suomen ylisotaoikeus, Suomen sotaylioikeus

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Sotaylioikeus

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1944, 1950 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1884–1885, 1897, 1940, 1944 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 45–47.

Kosonen, Arto , Erikoistuomioistuimet Suomessa. Tutkimus Suomessa toimivien erikoistuomioistuinten taustasta, perustamisesta ja kehityksestä , 37 , Helsinki: 1980 , 46–47, 53–54.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2717.

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , VIII: 39.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 718 (ylisotaoikeus).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 422 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 93: § 30: 282 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1886: nr 32: kap. XVI: § 144, 148–150, 153: 38–40, 41 .

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Dåtida finska yli-sotaoikeus; erikoissotaoikeus

Synonymer

Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska Milisen (1819–1920)
Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska Militären och Lotsverket (1837–1879)
Kejserliga Överkrigsdomstolen för Finska Nationalmilitären (1821–1831)
Kejserliga Överkrigsdomstolen i Finland (1879–1918)
Överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket (1816–1818)
Överkrigsdomstolen i Finland