Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Arkistolaitos: Arkivverket, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Sotaylioikeus


Ö

Krigsrätt i första eller andra instans i Helsingfors 1816–1831 och 1836–1952. Domarna kunde överklagas till kejsaren under autonoma tiden och från 1918 till Högsta domstolen, förstärkt med två officerare. Överkrigsdomstolen avskaffades 1952 varvid uppgifterna överfördes till hovrätten i Helsingfors. Under svenska tiden kallades domstolen Generalkrigsrätten.