Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det officiella namnet på Överkrigsdomstolen under den tid som inspektören för lotsverket var domstolens ordförande 1816–1818 och särskilt 1837–1884. Den ombildades 1884 till Kejserliga Överkrigsdomstolen i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen sotaväen ja luotsilaitoksen sotaylioikeus*

Sotaylioikeuden virallinen nimitys ajalla, jolloin luotsilaitoksen tarkastaja oli tuomioistuimen puheenjohtaja 1816–1818 sekä erityisesti 1837–1884. Vuonna 1884 siitä tuli Keisarillinen Suomen sotaylioikeus.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Backström, Åke , Kejserliga överkrigsdomstolen i Finland 1816–1913. I:Genos (Tidskrift utgiven av det Genealogiska samfundet i Finland) 1999: 70, s. 215–220, 237–238 , 215–220.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816, 1817, 1837 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2171.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 280 (sotaylioikeus).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 422 (öfverkrigsdomstol).

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 232.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 107.

Andra språk

Dåtida finska Suomen sotaväen ja luotsiston ylisotaoikeus

Synonymer

Kejserliga Överkrigsdomstolen i Finland