Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1892 avdelning vid senatens ekonomiedepartement, vilken ansvarade för beredning, föredragning och expediering av vissa justitieärenden som behandlades av senatens justitiedepartement. Justitieexpeditionen övervakade också hovrätterna, ägodelningsrätterna och Överkrigsdomstolen (från 1903), samt fängelseväsendet. Under Justitieexpeditionen sorterade Fångvårdsstyrelsen och Lagberedningen, från 1917 också Överstyrelsen för pressärendena. Justitieexpeditionen ombildades 1918 till Justitieministeriet.

Finsk beskrivning

oikeustoimituskunta (senaatti)

Vuodesta 1892 toiminut Senaatin talousosaston (ala)osasto, joka vastasi tiettyjen oikeusasioiden valmistelusta, esitelystä sekä toimittamisesta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 331, 333. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 62.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 136, 286.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 53, 147–150.

Andra språk

Dåtida finska Senaatin oikeustoimituskunta

Synonymer

ekonomiedepartementets justitieexpedition
Senatens justitieexpedition