Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om tjänsteman vid Generaltullstyrelsen som ansvarade för de rättegångsärenden som skulle skötas av denna.

Finsk beskrivning

oikeusviskaali*

tullin ylihallitukselle kuuluvista oikeudenkäynneistä vastaava virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk