Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Generaltulldirektionen i Finland.

Finsk beskrivning

Tulliylihallitus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.