Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på överdirektören för Generaltulldirektionen i Finland.

Finsk beskrivning

tullilaitoksen pääjohtaja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 768.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.

Andra språk

Dåtida finska tullinylitirehtööri, tullilaitoksen päällikkö

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1812–1885