Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på krigsmaktens högsta domstol i krigsartiklarna 1621, i praktiken krigsrätten i Stockholm som 1636 blev en del av Krigskollegium, sedermera Generalkrigsrätten för landsarmén, Amiralitetsöverrätten för flottan och Krigshovrätten, kompletterad med särskilda generalkrigsrätter.

Finsk beskrivning

ylin sotaoikeus*

Vuoden 1621 sota-artikloissa sotavoimien ylimmästä tuomioistuimesta käytetty nimitys. Käytännössä ylin tuomioistuin oli Tukholman sotaoikeus, josta tuli 1636 osa sotakollegiota. Sittemmin ylimpänä oikeutena toimivat maa-armeijan ylisotaoikeus, laivaston amiraliteetin ylioikeus sekä sotahovioikeus, joita täydensivät erikoistuomioistuimet.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14 (krigshofrätten). http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org