Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den första permanenta överdomstolen vid den svenska krigsmakten. Domstolen inrättades 1727 som en direkt efterföljare till de särskilt förordnade generalkrigsrätterna som förekom under stora nordiska kriget och den generalkrigsrätt som inrättats 1683. Generalkrigsrätten upphörde 1774, då en särskild avdelning av Krigskollegium blev överdomstol för lantarmén.

Finsk beskrivning

ylin sota- ja lievennysoikeus*

Ruotsin armeijan ylin sotaoikeus vuosina 1727–1774.

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/