Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå inom generalstaben. Den överfördes 1938 till Försvarsministeriet. Krigshistoriska byrån ledde och utförde krigshistoriskt forskningsarbete.

Finsk beskrivning

sotahistoriallinen toimisto (pääesikunta)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 48 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938: 164 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 § 19.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 65 § 4 .

Andra språk

Inga termer på andra språk