Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krigsgärd (kontribution) som betalades i form av spannmål.

Finsk beskrivning

sotaverovilja*

sotavero eli kontribuutio, joka maksettiin viljassa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/