Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skatter i de äldre författningarna, vilka tillfälligt uppbars för ett särskilt oundvikligt statsbehov såsom krigsgärder eller kröningshjälp.

Finsk beskrivning

ylimääräinen vero

Nimitys (apu)veroille, joita kannettiin satunnaisesti tiettyä tarvetta varten, kuten sotaverot sekä kruunausvero.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 437.

Andra språk

Inga termer på andra språk