Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid vissa tillfällen erlagd tillfällig eller villkorlig statsskatt. Den erlades under vissa förhållanden eller med anledning av andra inträffade händelser, exempelvis begångna förbrytelser eller för en fördel eller njutning som den betalande i och med detta sökt och vunnit. Den extraordinarie kronouppbörden tillföll kronan.

Finsk beskrivning

ylimääräiset kruununrasitukset

Tietyissä tapauksissa asetettu satunnainen tai ehdollinen valtiollinen vero.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

indirekta kronoskatter