Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman med uppgifter som gällde kronouppbörden bland skäribönderna som erlade specialskatter. Skärifogden är belagd år 1542 i Raseborgs län.

Finsk beskrivning

saaristovouti*

virkamies, joka hoiti verotusta saaristotalonpoikien parissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 461.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare