Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skärgårdsbo som skattade för annan utkomst än vanliga bondenäringar.

Finsk beskrivning

saaristolainen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 182.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVI: 108.