Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person tillhörande arméns flotta med uppgift att vara lots inom ett skärgårdsområde. ”Skärgårdsstyrman” var benämning på lotsarna inom Finska lotskompaniet.

Finsk beskrivning

saaristoperämies, saaristolaivaston luotsi

Saaristolaivastoon kuuluva henkilö, jonka tehtävänä oli toimia luotsina saaristoalueella. Nimitystä käytettiin Suomen luotsikomppanian luotseista.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

passevolanslotsar