Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Galäravdelning som grundades 1756 och var stationerad i Sveaborg. Tillsammans med Stockholmseskadern utgjorde Finska eskadern skärgårdsflottan, även kallad Arméns flotta. Från och med 1776 kallades eskadern för den Finska eskadern av arméns flotta.

Finsk beskrivning

Suomen eskaaderi

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Norman, Hans (red.) , Skärgårdsflottan: uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 , Lund: Historiska media 2000 .