Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på galäravdelningen inom örlogsflottan under åren 1770–1776. Galärflottan hade tidigare gått under namnet Stockholms eskadern. År 1776 bytte galärflottan namn till svenska eskadern av arméns flotta och överflyttades från örlogsflottan till armén. Uttrycket galärflottan förekommer även som allmän benämning på skärgårdsflottan.

Finsk beskrivning

kaleerilaivasto*

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 759 (galär).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Norman, Hans (red.) , Skärgårdsflottan: uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 , Lund: Historiska media 2000 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1770–1776