Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom skogsbruket utmärkning av träd för avverkning och gallring. Stämplingen utfördes av en utsyningsman.

Finsk beskrivning

leimikon määrääminen, hakattavan metsän merkitseminen

Hakattavaksi määrätyn metsän merkitseminen, jonka suoritti aina sitä varten määrätty henkilö lyöden kirveen hamarapuolella ”leiman” poistettaviin puihin.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1143. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 753.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 390.

Andra språk

Dåtida finska hakattavaksi määrääminen; katselmus

Synonymer

stämpling
utsynande

Se vidare