Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den galäravdelning inom örlogsflottan som grundades efter 1721. Från och med 1756 bildade Stockholms eskadern tillsammans med den nygrundade Finska eskadern skärgårdsflottan, senare benämnd Arméns flotta. Stockholms eskadern omdöptes 1770 till galärflottan.

Finsk beskrivning

Tukholman eskaaderi

Källor

Norman, Hans (red.) , Skärgårdsflottan: uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 , Lund: Historiska media 2000 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk