Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finska motståndsrörelsens politiska organ i Stockholm under åren 1915–1916. Stockholmsbyrån organiserades av Herman Gummerus, Jonas Castrén och Almar Fabritius. När verksamheten erhöll fastare former utvidgades byrån till Utlandsdelegationen för Finlands frigörelse.

Finsk beskrivning

Tukholman-toimisto, Tukholman toimisto

Källor

Lackman, Matti , Suomen vai Saksan puolesta? Jäääreiden tuntematon historia , Helsinki: Otava 2000 , 141.

Luntinen, Pertti (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett land blir fritt I , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1915–1916