Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening inom skogsbruk, grundad 1877. Föreningen strävade efter att främja folkets praktiska kunskaper om skogsskötsel och bidrog till att grunda andra sammanslutningar, såsom yrkesorganisationer och intresseföreningar inom privatskogsbruk.

Finsk beskrivning

Suomen metsäyhdistys

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV: 422. http://runeberg.org/pieni/